Chính sách đóng kiện gỗ

I. ĐÓNG GỖ LÀ GÌ?

Đóng gỗ là một hình thức đảm bảo an toàn cho hàng hóa và hạn chế xảy ra rủi ro đối với hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển.

1. Hình thức đóng gỗ/chống va đập

Có 2 hình thức đóng gỗ/chống va đập:

Đóng gỗ riêng: Là hình thức đóng một vài kiện yêu cầu trên đơn hàng nếu khách hàng cảm thấy dễ có rủi ro xảy ra

Đóng gỗ chung: Là hình thức đóng riêng từng kiện của mỗi Khách hàng, tức là nguyên kiện đối với đơn hàng của Quý Khách.

*Lưu ý: Đối với kiện hàng đã được Người bán đóng gỗ và Khách hàng không sử dụng dịch vụ đóng gỗ của Chúng tôi thì Chúng tôi không đảm bảo được chất lượng đóng gỗ của Người bán. Vì vậy, nếu kiện hàng về có rủi ro gãy nát, móp méo, hỏng hóc sản phẩm Chúng tôi xin phép từ chối trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tuy nhiên Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ Khách hàng khiếu nại lên người bán để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng.

Chi phí đóng gỗ sẽ được tính theo từng kiện, trên đơn hàng của Quý Khách.

Thời gian đóng gỗ cho kiện hàng thông thường là 1-2 ngày (nếu không có vấn đề gì phát sinh).

2. Chi phí phát sinh từ việc đóng gỗ

So với hàng hóa thông thường, hàng hóa đóng gỗ khi vận chuyển Trung Quốc – Việt Nam sẽ phát sinh các chi phí như sau:

– Chi phí đóng gỗ: Bao gồm vật tư và công đóng gỗ (áp dụng theo biểu phí).

– Phí vận chuyển đối với phần khối lượng gỗ tăng thêm (áp dụng theo đơn giá vận chuyển tại thời điểm đóng gỗ).

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. Công thức tính “Chi phí phát sinh từ việc đóng gỗ/chống va đập”:

PHÍ ĐÓNG GỖ = 530 tệ/1m3

PHÍ CHỐNG VA ĐẬP = 150.000 VNĐ/1m3

B,Phí dịch vụ đóng kiện gỗ

Phí đóng kiện gỗ Mức phí / 1 kiện
1 m3 530,000

C,Phí dịch vụ đóng hàng dễ vỡ

Phí đóng hàng dễ vỡ Mức phí / 1 kiện
1 m3 150,000(Mức phí tối thiểu là 10,000)

Lưu ý:Thông số kiện gỗ sẽ được tính lại sau khi đóng kiện gỗ

Ví dụ: Kiện hàng trước khi đóng kiện gỗ có kích thước 40cm x 30cm x 20cm(tương đương với 0.024m2) có cân nặng 5kg sau khi đóng kiện gỗ kích thước thay đổi là 45cm x 35cm x 25 cm(tương đương với 0,39375 m3) có cân nặng là 6kg thì sẽ được tính chi phí theo lại thông số sau khi đóng kiện gỗ,cân nặng cũng sẽ được tính lại giữa cân nặng thực tế và cân quy đổi so sánh để lấy cân nặng tính tiền

Cách thức đăng kí sử dụng:

– Đối với các hàng hóa dễ vỡ hoặc các hàng hóa dễ hư hỏng do va đập, Chúng tôi yêu cầu Khách hàng tick lựa chọn đóng gỗ để đảm bảo an toàn đối với hàng hóa. Trong trường hợp khách không yêu cầu đóng gỗ, Quý khách hàng sẽ chịu các rủi ro hư hỏng hàng hóa trên đường vận chuyển.

– Để sử dụng hình thức đóng gỗ hàng hóa, Quý khách có thể lựa chọn dịch vụ đóng gỗ khi tạo đơn hàng hoặc comment trên đơn hàng trước khi Chúng tôi tiến hành mua hàng. Các yêu cầu đóng gỗ hàng hóa sau khi mua hàng cần thông báo trực tiếp với Nhân viên tư vấn của Nguonhang 1688, để có thể đăng kí xử lý kịp thời trước khi hàng hóa được xuất khỏi kho Trung Quốc.