Đánh giá uy tín nhà cung cấp

Với các đặc thù hướng tới đối tượng Khách hàng khác nhau, Taobao, Tmall, 1688 có những cách thức đánh giá uy tín nhà cung cấp khác nhau. Trong đó:

• Taobao & Tmall nhắm tới các Khách hàng lẻ: tập trung vào đánh giá theo chất lượng của từng giao dịch lẻ
• 1688.com nhắm tới các Khách hàng mua sỉ: tập trung đánh giá sự trung thành của Khách hàng và khối lượng giao dịch.

  • 1
    Taobao
  • 2
    Tmail
  • 3
    1688.com