Hướng dẫn tạo đơn ký gửi

Bước 1: Khách hàng gửi hàng vào kho của Nguồn hàng 1688 theo địa chỉ

广东省广州市荔湾区芳村大道西窖口大街48号轻工1仓

收件电话 : 裴文如 13226687424

Bước 2: Khách hàng vào phần quản trị khách hàng nguonhang16888.com, bấm vào tạo đơn kí gửi

Bước 3: Cung cấp thông tin hàng ký gửi để tạo đơn

Bước 4: Chọn địa chỉ nhận hàng, chọn kho nhận hàng tại Việt Nam và tạo đơn

Bước 5: Gửi mẫu thông tin ghi chú đơn hàng cho Shop

Lưu ý

Khách hàng cần điền đầy đủ thông tin để thuận lợi cho quá trình thông quan và phân loại hàng hóa. Thông tin thiếu hoặc không chính xác công ty sẽ lưu tại khu vực hàng hóa chưa phân loại của công ty và tính phí lưu kho.

Quý khách tham khảo thêm về chính sách và điều kiện về hàng kí gửi tại đây