Hướng dẫn đặt hàng Order

Trên hệ thống của Nguồn hàng 1688 hỗ trợ 2 cách tạo đơn hàng, tạo đơn bằng extention hoặc gửi link và thông tin sản phẩm lên hệ thống. Nguồn hàng 1688 khuyến khích khách hàng tạo đơn hàng thông qua extention để không phải chờ nhân viên báo giá


  • 1
    Tạo đơn hàng thông qua Extention
  • 2
    Tạo đơn hàng trực tiếp trên web