Chọn VIP:

Loại vận chuyển:
Kho Việt Nam:
Tỉ giá:
- Đặt cọc tối thiểu (%):
- Phí dịch vụ mua hàng (%):
- Fix giá vận chuyển (đ):

1 Thông tin sản phẩm

Sản phẩm Số lượng (SP) Đơn giá (¥) Đơn giá (đ) Thành tiền (¥) Thành tiền (đ) Chức năng
Xóa
Thêm link

2 Nhập thông tin Ship

Nhập tiền ship nội địa Trung Quốc

Nhập tiền ship giao hàng Việt Nam

3 Thông tin kiện hàng

Kiện hàng Chiều dài (cm) Chiều rộng (cm) Chiều cao (cm) Cân nặng thực tế (kg) Cân nặng chuyển đổi (kg) Cân nặng tính tiền (kg) Chức năng
Xóa
Thêm kiện hàng

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ (¥) (đ)
1. Tiền hàng
Tiền hàng
2. Dịch vụ đảm bảo hàng hóa
Phí dịch vụ mua hàng --
50 0
--
--
3. Dịch vụ vận chuyển
Ship nội địa Trung Quốc
V/C TQ-VN --
Ship nội địa VN --
Tổng hợp
Tổng tiền (1 + 2 + 3) --
Tiền đặt cọc --

Tổng tiền trên 1 sản phẩm

Sản phẩm : đ