Hướng dẫn cài đặt công cụ đặt hàng

1.Click vào nút "Công cụ đặt hàng"

2. Lựa chọn loại trình duyệt và chọn cài đặt. Sau khi click "Công cụ đặt hàng" -> sẽ hiển thị ra trang công cụ -> các bạn nhấp vào nút [Add to Chrome] màu xanh dương.

3. Sau khi click [Add to Chrome] -> sẽ hiển thị popup -> các bạn nhấp vào nút [Add Extension]

4. Cài đặt thành công