Phí dịch vụ khác

A, Phí dịch vụ kiểm đếm

Số lượng sản phẩm / đơn hàng Mức phí / sản phẩm
1-2 sản phẩm 5,000
3-10 sản phẩm 4,000
11 - 50 sản phẩm 3,500
51 - 100 sản phẩm 3,000
101 - 150 sản phẩm 2,500
> 150 sản phẩm 2,000

B, Phí dịch vụ khác (Chính ngạch)

TẠI KHO QUẢNG CHÂU

- ĐỐI VỚI HÀNG GOM HÀNG NGUYÊN CONT RIÊNG : FREE LƯU KHO 5 NGÀY ĐẦU, TÍNH TỪ NGÀY THỨ 6: PHÍ LƯU KHO 30 TỆ/ M3

- PHÍ BỐC XẾP HÀNG NGUYÊN CONT : Cont 40F : 2.000 tệ / xe. Cont 20F : 1.500 tệ / xe (đã bao gồm toàn bộ chi phí bốc hạ hàng tại kho Quảng Châu )

- Phí cẩu hàng tại kho Quảng châu đối với kiện hàng nặng >=200kg không thế bốc vác bằng tay: 70-200 tệ / tùy loại kiện

TẠI CỬA KHẨU ĐƯỜNG BỘ

- Phí cẩu hàng tại cửa khẩu đường bộ đối với kiện hàng nặng >=200kg không thế bốc vác bằng tay: 500.000đ/ kiện.

C, Phí dịch vụ đóng kiện gỗ

Phí đóng kiện gỗ Mức phí / 1 kiện
1 m3 530,000

D, Phí dịch vụ đóng hàng dễ vỡ

Phí đóng hàng dễ vỡ Mức phí/ 1 kiện
1 m3 150,000(Mức phí tối thiểu là 10,000)